Details

Title

Realizacja celów zrównoważonego rozwoju a konflikty w gospodarce przestrzennej (przykład Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”)
Implementation of Purposes of Sustainable Development against Clashes in Physical Planning on the Example of the Natural Landscape Park “Dolina Baryczy”

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×