Details

Title

Suburbanizacja podwarszawska – odpowiedź na miejskie warunki zamieszkania?
Suburbanisation Near Warsaw – Response to Urban Living Conditions?

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×