Details

Title

Rozwój infrastruktury rowerowej w Szczecinie na tle innych polskich miast
Development of Bicycle Infrastructure in Szczecin in the Background of other Polish Cities

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×