Details

Title

Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-gospodarcze w opracowaniach planistycznych okolic jeziora Łąkie
Environmental and Socio-economic Conditions in Planning Documents of the Łąkie Lake Area

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×