Details

Title

Realizacja inwestycji drogowej a środowisko przyrodnicze i społeczność gminy Dębe Wielkie
The Implementation of the Road Investment versus the Natural Environment and Commune of Dębe Wielkie

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×