Details

Title

Problematyka Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w aspekcie dokonywania podziałów nieruchomości
Land Development Plan Issues in the Aspects of Parcel Subdivision Processes

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×