Details

Title

Struktura społeczno-gospodarcza w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym oraz jej zmiany w ostatnim dwudziestoleciu
Analysis of the Socio-economic Structure of Lodz Metropolitan Area and Its Changes in the Last 20 Years

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 147

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 147
×