Details

Title

Polityka kształtowania koncentracji osadnictwa. Propozycjakonceptualizacji i instrumentalizacji na podstawie polityk przestrzennych Angliii Niemiec/
Policy of Settlement Concentration. Proposition of Conceptualization andInstrumentalization on the Base of English and German Spatial Politics

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 161
×