Details

Title

Wpływ planów ochrony parkówkrajobrazowych na kształtowanie zabudowy (na przykładzie gmin Sobótkai Mysłakowice w woj. dolnośląskim)/
Impact of Protection Plans of Lower Silesian Landscape Parks on ShapingBuilding Areas in Municipalities (on the Example of Sobótka and Mysłakowicein Dolnośląskie Voivodeship)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 161
×