Details

Title

Profi l gospodarstw domowych generujących zjawiskourban sprawl na przykładzie wybranego obszaru Krakowskiego ObszaruMetropolitalnego/
The Profi le of Households Generating Urban Sprawl on the Example of SelectedArea of Cracow Metropolitan Area

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 161
×