Details

Title

Nauczanie z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennegona uczelniach Dolnego Śląska/
Teaching about Development and Urban Planning in Lower Silesia Universities

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 161
×