Details

Title

Możliwości wsparcia finansowego rozwoju turystyki i agroturystyki na wsi w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020
/ Financial Support of Tourism and Agritourism Development on the Country in the Financing Perspective of the European Union for the Period 2014-2020

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 162
×