Details

Title

Gospodarstwa opiekuńcze jako alternatywna ścieżka rozwoju gospodarstw agroturystycznych
/ Care Farms as an Alternative Path of Agritourist Farms Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 162
×