Details

Title

Baza agroturystyczna w świetle oczekiwań młodzieży akademickiej.Wyniki badań ankietowych
/ Agritourist Base in the Light of Academic Youth Expectations. Survey Results

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 162
×