Details

Title

Tworzenie klastrów dla produktów turystycznych. Przykład Tropical North Queensland w Australii oraz Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo w Polsce
/ Creating Clasters for Tourist Products. Examples of Tropical North Queensland in Australia and Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 162
×