Details

Title

Funkcja turystyczna obszarów wiejskich woj.łódzkiego – uwarunkowania strukturalne i planistyczne
/ The Tourist Function of Rural Areas in Lodz Region – Structural and Planning Conditions

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 162
×