Details

Title

Turystyka wiejska we Francji a agroturystyka i turystyka wiejska w regionie świętokrzyskim – analiza porównawcza
/ Rural Tourism in France vs. Agritourism and Rural Tourism in the Świętokrzyskie Region in Poland – Comparison Analise

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 162
×