Details

Title

Natężenie ruchu turystycznego w kwaterach agroturystycznych woj.świętokrzyskiego na tle Polski
/ Intensity of Tourist Movement in Tourism Facilities in Świętokrzyskie Voivodeship against Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 162

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 162
×