Details

Title

Koncepcja systemu zintegrowanegoplanowania rozwoju w Polsce (założenia i zasady kierunkowe budowania systemu)/
The Concept of Integrated Planning System in Poland. (Assumptions and Principlesfor Development of Planning System)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 164
×