Details

Title

Modelowanie rozwoju gospodarki lokalnej w długim okresie.Studium południowo-zachodniej Wielkopolski/
Modelling of the Long-term Development of a Local Economy.A Study of South-Western Wielkopolska

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 164
×