Details

Title

Koncepcjakształtowania i rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych na przykładzie woj.śląskiego/
Strategic Concept of Shaping and Development of Urban Functional Areas inSilesian Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 164
×