Details

Title

Problemy społeczności miast a współpraca między Chinami i UniąEuropejską/
Problems of Urban Communities and the Co-operation between China and theEuropean Union

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 164
×