Details

Title

Nowe przestrzenie biznesowe i publiczne w miastach wobecwyzwań współczesnej gospodarki/
New Business and Public Spaces in Cities as Respond to the Challengesof the Contemporary Economy

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 164
×