Details

Title

Wyzwania krajowej i lokalnej polityki mieszkaniowejw kontekście rozwoju mieszkalnictwa w miastach wojewódzkich/
Challenges for National and Local Housing Policy in the Context of HousingDevelopment in Voivodeship Cities

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 164
×