Details

Title

Uwarunkowania środowiskowe w rozwoju obszarów miejskichna przykładzie miasta Bielsko-Biała/
Environmental Conditions in the Development of Urban Areas (The Exampleof Bielsko-Biała)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 164

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 164
×