Details

Title

Strategia równości płci w kontekście zrównoważonegoplanowania przestrzeni publicznych/
Gender Mainstreaming Strategy in the Context for Sustainable Planning od PublicSpaces

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 164

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 164
×