Details

Title

Problematyka gentryfikacji w literaturze krajów postsocjalistycznych, w tym w Polsce / The issue of gentrification in the literature of post-socialist countries, including Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 165

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 165
×