Details

Title

Rozwój liczby mieszkańców i jego determinanty / Development of the population and its determinants

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 165

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 165
×