Details

Title

Uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na obszarach wiejskich w polsko-białorusko-ukraińskim regionie transgranicznym / Determinants of Active Tourism Development in Rural Areas of Polish-Belarussian-Ukrainian Cross-border Region

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 166

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 166
×