Details

Title

Skuteczna komunikacja marketingowa produktu turystycznego w aspekcie rozwoju regionalnego na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo / Efficient Marketing Communication of a Tourist Product Resulting in Regional Development on the Example of Eastern Cycle Trail Green Velo

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 166

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 166
×