Details

Title

Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i i po wejściu do Unii Europejskiej / Spatial Changes in the Countryside in Poland During the Transition Period and After Joining the European Union

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 167

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 167
×