Details

Title

Wpływ polityki miejskiej i miejskich obszarów funkcjonalnych na rozwój obszarów wiejskich. Ocena problemu na podstawie badań literaturowych / The Impact of Urban Policy and Functional Urban Areas on Rural Development. Evaluation of the Research Problem Based on a Literature Study

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 167

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 167
×