Details

Title

Analiza tempa rozwoju tzw. gmin obwarzankowych na tle pozostałych gmin w Polsce / Analysis of the Development Pace "Municipalities Bagel” in Comparison to Other Municipalities in Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 167

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 167
×