Details

Title

Zmiany funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w województwie śląskim (studium przypadku - gmina Gorzyce) / Functional and Spatial Changes of Rural Areas in the Silesian Voivodeship (Case Study: Gorzyce)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 167

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 167
×