Details

Title

Obiekty hotelarskie na terenach wiejskich jako czynnik rozwoju opolskiej Wsi / Hotel Facilities in Rural Areas as a Development Factor of the Opolskie Village

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 167

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 167
×