Details

Title

Ewaluacja ex-post projektów wodociągowo-kanalizacyjnych na terenach wiejskich (na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego) / Ex-post Evaluation of Water Supply and Sanitation Projects in Rural Areas (Selected Municipalities of Śląskie Voivodeship Example)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 167

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 167
×