Details

Title

Dojazdy do pracy na terenach wiejskich na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego / Commuting in the Countryside. Example of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 167

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 167
×