Details

Title

Koordynacja i współpraca między instytucjami regionalnymi i lokalnymi działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich / The Co-ordination and Co-operation Between Regional and Local Institutions Acting for the Rural Areas Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 167

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 167
×