Details

Title

Europejskie fundusze strukturalne (EFRR, EFS, FS) a nierówności rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego / European Funds (ERDF, ESF, CF) and Inequalities of Social and Economic Development of Rural Communes of Łódzkie Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 167

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 167
×