Details

Title

Uwarunkowania skutecznej polityki urbanistycznej na rzecz powrotu do miast – Wprowadzanie / Conditions of Efficient Urban Policies Towards Encouragement to the City Centers Comeback - Introduction

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 168

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 168
×