Details

Title

Potrzeba urbanistyki. Podsumowanie V Kongresu Urbanistyki Polskiej w Łodzi 2015 - Powrót do Centrum / Necessity of Urbanism. Summary of the V Polish Urbanism Congress – Return to the Center

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 168

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 168
×