Details

Title

Kultura kontynuacji - przykłady rewitalizacji w centrach miast w duchu Nowego Klasycyzmu / Urban Centers Revitalization: Examples in the Manner of the New Classicism

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 168

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 168
×