Details

Title

Efekty rewitalizacji przestrzeni centralnych małych miast. Rynek - scena miejskiego życia bez aktorów / Revitalization Effects of Central Areas in Small Towns. Marketplace – a Scene of Urban Life without an Actors

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 168

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 168
×