Details

Title

Rewitalizacja kluczowych przestrzeni publicznych w centrach miast obszaru funkcjonalnego Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic / Revitalization of Key Public Spaces in the Center of the Cities of Functional Area of Chorzów, Ruda Śląska and Świętochłowice

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 168

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 168
×