Details

Title

Wykorzystanie metody logiki rozmytej w tworzeniu systemowych węzłów Park and Ride uwalniających centrum od samochodów / Methods of Fuzzy Logic as a Tool in Creating System of Park and Ride Hubs Which Will Relieve City Centres from Cars

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 168

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 168
×