Details

Title

Specjalizacje regionalne – strategie długookresowe czy polityka dostosowawcza? Korzyści i zagrożenia / Regional Specializations: Long-Term Strategies or Adjustment Policy? Benefits and Threats

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 170

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 170
×