Details

Title

Możliwości identyfikacji specjalizacji regionalnych na podstawie informacji o źródłach dochodów mieszkańców na przykładzie woj. małopolskiego / Identification of Regional Specialization Possibilities on the Basis of Information on the Sources of Inhabitants Income on the Example of Małopolskie Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 170

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 170
×