Details

Title

Kształtowanie inteligentnych specjalizacji na przykładzie województwa pomorskiego / Regional Smart Specializations Shaping Process – Pomorskie Voivodeship Case Study

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 170

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 170
×