Details

Title

Potencjał jako kluczowy czynnik rozwoju inteligentnych specjalizacji. Doświadczenia województwa świętokrzyskiego / Potential as a Key Factor for Smart Specializations Development. Observations Based on Świętokrzyskie Province

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 170

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 170
×