Details

Title

Monomiasta i ich specjalizacje 25 lat po transformacji ustrojowej – refleksje z Rosji, Słowacji i Polski / Monotowns and Their Specializations 25 Years After the Political Transformation – Reflections from Russia, Slovakia and Poland

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 170

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 170
×